Der tilbydes fire fag inden for FVU (forberedende voksenundervisning): Digital, læsning, matematik og engelsk

THY-MORS: Thy-Mors HF & VUC står klar til at hjælpe de lokale virksomheder med at opkvalificere deres medarbejdere i denne ekstraordinære situation under covid-19-krisen. Det fremgår af en pressemeddelelse mandag 23. marts.

Thy-Mors HF & VUC lancerer virtuelle kompetenceløft inden for FVU (Forberedende Voksenundervisning). På nuværende tidspunkt udbydes der fire forskellige fag: FVU-digital, FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-engelsk.

”Det danske samfund er i større grad lukket ned de næste mange dage på grund af spredningen af COVID-19. Thy-Mors HF & VUC står derfor klar med fjernundervisningstilbud til de medarbejdere, som har lidt ekstra tid. Det kan være medarbejdere, som skal hjemsendes eller har ekstra tid på jobbet,” hedder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

”Mange lokale virksomheder står nu i en svær situation, hvor en stor del af aktiviteten måske er væk, eller er droslet drastisk ned i en periode. I kølvandet på denne pludseligt opståede situation, er det en oplagt mulighed for virksomhederne at komme i gang med at efteruddanne og opkvalificere deres medarbejdere. Vi er selvfølgelig klar over, at det er en meget alvorlig og barsk situation for de mange små og mellemstore virksomheder i vores dækningsområde.”

- Vi vil derfor gerne opfordre virksomhederne og deres medarbejdere til, at overveje muligheden for at bruge den kommende periode konstruktivt og meningsfuldt til efteruddannelse og opkvalificering. Virksomhederne får dermed mulighed for både at fastholde medarbejdere og samtidig at styrke deres faglige kompetencer. På én gang kan det give både faglig- og personlig udvikling for den enkelte medarbejder, siger Anne-Mette B. Larsen, der er avu-uddannelseschef hos Thy-Mors HF & VUC.

Thy-Mors HF & VUC har i første kvartal af i år allerede afviklet mange forskellige virksomhedsrettede FVU-forløb, herunder FVU-digital og er derfor godt klædt på til at gå online med hele FVU-paletten, således at det er muligt at sammensætte individuelle forløb ud fra den enkeltes ønsker og behov. Thy-Mors HF & VUC står klar til at lancere alle FVU-fagene, i takt med at efterspørgslen fra virksomhederne viser sig. Dette kan gøres med dags varsel, siger Anne-Mette B. Larsen.

Fjern-/online-undervisningen foregår på den måde, at medarbejderne arbejder selvstændigt, og de får en undervisningsplan, der er tilpasset deres og virksomhedens behov. Medarbejderne har selvfølgelig løbende direkte kontakt med deres lærer via f.eks. skype eller andre virtuelle mødeprogrammer. For at deltage i fjernundervisningstilbuddet, skal medarbejderne have en computer eller tablet, og de skal kunne anvende den.

- Der er mange fordele ved at deltage i fjernundervisningsforløb, det kan bl.a. nævnes, at der er en stor fleksibilitet – medarbejderne følger undervisningen, hvor og når de har tid. Der er ingen transporttid. Undervisningen tilpasses virksomhedens - og medarbejderens behov og niveau, og der er mulighed for at tilrettelægge undervisningen som korte intensive kurser eller kurser over en længere periode, siger Anne-Mette B. Larsen og fortsætter:

- Hverdagen er forandret betydeligt for manges vedkommende den seneste uge, og den acceleration undervisningssektoren har måttet omstille sig med, vidner om, at der arbejdes intenst i alle hjørner af vores organisation, for at vi kan lykkes med at give alle vores kursistgrupper den bedst mulige undervisning, samt for at sikre, at der også fortsat er undervisningstilbud til de lokale virksomheder. Vi forventer at kanalisere vores tilbud om eftervidereuddannelse inden for FVU-faggruppen ud til virksomhederne gennem de lokale erhvervsfora, og vi vil løbende etablere hold i takt med efterspørgslen.

Nærmere på: www.vuctm.dk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...