30 kom til den første i Hanstholm om planter - den næste er tirsdag 7. september i Nr. Vorupør

THY-HANNÆS: Der er nu indledt en serie af ”Thy Talk” som et samarbejde mellem foreningen Thy Højskole og iværksætterhuset Silicon VØ. Den første blev holdt på Helshagevej i Hanstholm 25. juli ved Philip Hahn-Petersen, og den næste holdes mandag aften 7. september ved Peter Alsted hos Surf & Work i Silicon VØ, Vesterhavsgade 15, Nr. Vorupør, fortæller Alexander S. Bengtsen fra Silicon VØ.

Det drejer sig om at få gode og inspirerende historier ud i Thy:

-Temaet er bæredygtighed, og vi ønsker at Thy Talks skal være tilgængeligt for alle og byde op til sparring og dialog mellem deltagerne, siger Alexander S. Bengtsen og fortsætter:

- Vi er drevet af en stærk kærlighed til Thy, naturen og et ønske om at skabe liv mellem husene i Thy og samtidig at bidrage til den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Arrangementet i Hanstholm handlede om, hvorfor det er så vigtigt at vi har vild natur i Danmark. Der mødte ca. 30 på trods af et massivt blæse- og regnvejr:

- Vi lærte en masse om vilde plantearter her i Thy med fokus på Hanstholms vildtreservat, og hvorfor det er vigtigt for området at bebeholde den vilde natur, fortæller Alexander S. Bengtsen.

Thy Talks har fået tilskud på 9000 fra Kulturelt Samråd for Thisted Kommune og 10.000 kr. fra Feriepartners Oplevelsespulje. Det er hensigten, siger Alexander S. Bengtsen, at Thy Talks i fremtiden skal være en integreret del af kulturprogrammet i Thy.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...