Alene af hensyn til de ansattes helbred og virksomhedens omdømme er det en fornuftig forretning at have styr på arbejdsmiljøet. Samtidig reducerer det også risikoen for bøder. Og der især nogle helt grundlæggende forhold, man altid skal være opmærksom på.

- Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, vil de især vurdere arbejdsmiljøindsatsen ud fra tre grundlæggende spørgsmål’, begynder adm. direktør for Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, Thomas Rosenkrands: ’Er der giver tilstrækkelig oplæring og instruktion, har den ansatte de nødvendige værnemidler/redskaber og føres der tilstrækkeligt tilsyn fra virksomhedens side.

Thomas Rosenkrands forklarer videre, at hvis virksomheden ikke har styr på disse grundlæggende elementer, så kan der vanke store bøder. Specielt hvis der samtidig er enten alvorlig personskade eller risiko for alvorlig personskade.

En bøde starter typisk på et grundbeløb på 20 eller 40 tusinde kroner. Er der alvorlig personskade, fordobles bøden allerede inden, Arbejdstilsynet vurderer omstændighederne.

Er der skærpende omstændigheder eller ligefrem særligt skærpende omstændigheder, så lægges der henholdsvis 10 eller 20 tusinde kroner til pr. omstændighed. En særligt skærpende omstændighed er, hvis unge under 18 enten er kommet til skade eller har været i risiko for at komme til skade.

- Bødesystemet gør, at en grov overtrædelse meget let koster 50 tusinde kroner – hvis der vel at mærke ikke er sket alvorlig personskade, forklarer Thomas Rosenkrands.

Han oplyser afslutningsvist, at Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest generelt oplever, at centrets kunder har fokus på det forebyggende arbejdsmiljø.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...