Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole får tilsammen godt 1,8 mio. kroner fra opløste Viggo Kristensens Fond

NYKØBING: De to foreninger Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland har som bestyrelse for Viggo Kristensens Fond valgt at opløse fonden, da fonden ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger.

Det betyder, at to lokale landbrugsskoler, Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole, blev tilgodeset, da midlerne ved fondens opløsning skulle fordeles.

På legatmødet 15. december hos Landbo Limfjord modtog Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole hver et beløb på 923.639,70 kroner.

Med uddelingen til de to landbrugsskoler på i alt kr. 1.847.279,40 kroner er Viggo Kristensens Fond derfor ophævet.

Donationen er helt i tråd med fondens formål om at støtte unge mænd og kvinder fra Skiveegnen i deres uddannelse inden for landbruget.

Viggo Kristensens Fond blev oprettet i 1991 i Hjerk af Viggo Kristensen. Viggo Kristensen havde sin bopæl i Salling - Roslev, hvor han afgik ved døden i 2008.

Hele boet blev ifølge testamentet tildelt fonden.

De to legatmodtagere Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole uddyber, hvordan de kan se midlerne blive brugt til gavn for landbrugseleverne nu og i fremtiden:

Begge skolers fokus vil være på tiltrækning og rekruttering til landbrugsuddannelsen.

De vil have fokus på uddannelsen, image og selve branchen.

Landbrugsskolerne ser en mulighed i, at teknologien kan være med til at tiltrække elever og samtidig øge kendskab til branchen.

Som mulige tiltag nævnte de simulatorer og virtuelle løsninger.

Historien om Viggo Kristensen vil blive fortalt, når der bliver talt om, hvordan de har haft muligheden for at øge kendskabet til branchen og uddannelsen.

Der er behov for flere landmænd, og det kan denne donation understøtte, idet den giver mulighed for at fremme kendskab til uddannelsen og erhvervet.

Det ligger begge landbrugsskoler meget på sinde, at det bliver grundigt overvejet, hvordan midlerne skal bruges.

De har endnu ikke besluttet noget bestemt - men overskrifterne for begge vil være fokus på uddannelsen, øge kendskabet til branchen, tiltrække flere elever og dette gøres evt. med elementer fra teknologiens verden.

Legatbestyrelsen ser frem til at følge, hvordan midlerne bliver anvendt af de to landbrugsskoler.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...