Der kan forekomme længe til jul, men mange ting skal forberedes i rigtig god tid, og salget af det legendariske blad, Blindes Jul er ingen undtagelse. Her er Agnete Odgaard-Jensen ved at skaffe sælgere til dette års udgave.

Undervejs må hun konstatere, at der igen mangler sælgere i Nykøbing, mens resten af øen er dækket pænt ind.

Agnete Odgaard-Jensen fortæller, at Dansk Blindesamfund Thy - Mors er finansieret af private midler, da de offentlige tilskud er fjernet. Derfor er indtægterne fra Blindes Jul en nødvendighed for den fortsatte eksistens.

Dansk Blindesamfund har omkring 135 medlemmer i den lokale kreds.

- Bladene må sælges fra 23. oktober, og vi sælger normalt omkring 10.000 blade i kredsen, fortæller Agnete Odgaard-Jensen.

Overskuddet fra salget går ubeskåret til arbejde i den lokale kreds.

Melder man sig som sælger, er der faktisk også en vis fortjeneste i det for en selv.

Ud af de 25 kroner, som bladet koster, beholder sælgeren nemlig de fem.

- Når man er ude at sælge, vil man blive spurgt, hvad pengene går til. Derfor er det vigtigt, at sælgerne ved, at overskuddet går til arbejdet blandt blinde i Thy og på Mors. Her vil jeg nævne underholdning til vores mødesteder for synshandicappede. Desuden går pengene til udflugter, sammenkomster, kredsens ferie-ophold og legater til blinde. En stor udgift er taxaregninger, idet vi har flest ældre medlemmer, og de kan kun komme vejen frem med taxa, oplyser Agnete Odgaard-Jensen.

Blindes Jul har igen i år mange lokale islæt, og kunne man tænke sig at være sælger af det populære blad, kan der rettes henvendelse til Agnete Odgaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...