Der mangler stadig 150.000 kr. til et hegn, før ny skolebygninger kan tages i brug, og derfor er Morsø U-landsforening nu i aktion

MORS: I et land som Tanzania er albinisme et stort handicap, fortæller Anne Mette Schrader, som er formand for Morsø U-landsforening, der har kontakt med Mugeza Mseto Primary School, der ligger lidt udenf or Bukoba, Morsø Kommunes venskabsby i det nordlige Tanzania. Foreningen samler penge ind til et hegn omkring skolen.

Albinisme er, at man mangler melanin i øjne, hud og hår og ofte har dårligt syn eller er blinde. I Danmark fødes omkring tre børn om året med albinisme – d.v.s. et barn ud af 20.000 fødsler. Men i Tanzania er det et barn ud af 2000 fødsler og i enkelt områder endda et barn ud af 100 fødsler. I et land som Tanzania med stærk sol er hudkræft den værste dødsårsag for albinoer, hvis gennemsnitlige levealder i landet er 30 år, fortæller Anne Mette Schrader.

Men det er ikke deres eneste problem. I de senere har har børn med albinisme været udsat for overfald, da de betragtes som heksebørn, hvorfor medicinmænd er villige til at betale for en arm eller et ben fra et albinobarn. Sådanne forbrydelser straffes med op til 30-års-fængsel. Men i nattens mulm og mørke kan det være svært at genkende gerningsmanden. Af den årsag tilbydes albinobørn ned til tre-års-alderen ophold på børnehjem og kostskoler med et solidt hegn omkring.

Men støtte fra Nykøbing Rotary Club har skolen uden for Bukoba fået ny sovesale og baderum samt en lægeklinik. Bygningen er endnu ikke taget i brug, da man mangler midler til et solidt hegn omkring bygningerne, hvorfor regeringen ikke tillader, at de tages i brug. Indtil videre bruger man derfor de gamle, fortæller Anne Mette Schrader, som fortæller, at der fra Mors er betalt for 90 meter hegn, og en anden organisation har betalt for 30 meter, og Lego i Billund har netop sendt 25.000 kr. til ydeligere 45 meter hegn. Lokalt bidrager man med frivillig arbejdskraft og tilsyn, og der er også sendt en ansøgning til UNICEF:

- Indtil videre mangles der stadig 150.000 kr. til at færdiggøre hegnet og etablere en brugbar sti, så de handicappede i kørestol, der også bor på skolen, vil kunne få adgang til sovesalene, siger U-landsforeningens formand, der har sendt et brev om støtte til sinemedlemmer, ligesom foreningen agiterer på facebook og på sin hjemmeside:

- Det kan lyde som et stort beløb, men med mange bække små vil vi kunne lykkes med dette projekt. Vi håber på stor forståelse og støtte fra morsingboerne, da det drejer sig om udsatte børn i vores venskabsby. Vi kommer gerne ud i foreninger og klubber eller på virksomheder for at orientere generelt om vort arbejde i venskabsbyen og i særdeleshed om dette særlige projekt, siger Anne Mette Schrader.

Morsø U-Landsforening er garant for, at ethvert indsamlet beløb bliver anvendt til hegnet uden administrationsomkostninger:

- Vi følger jævnligt op med besøg i Bukoba - senest i juli måned, hvor bestyrelsesmedlemmer inspicerede byggeriet, siger formanden.

Nærmere oplysninger på foreningens hjemmeside: www.morsoeu-landsforening.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...