175-års-jubilæet for den ældste højskole giver anledning til at se både tilbage, på nutiden og fremad

NYKØBING: I anledning af, at Rødding Højskole 7. november har eksisteret i 175 år - bortset fra at den var lukket en kort tid efter nederlaget 1864 - har Nykøbing Mors Højskoleforening inviteret Mads Rykind-Eriksen, der er cand. mag. i historie og filosofi og tidligere højskolelærer i Båring og Ry, og som siden 2007 sammen med sin kone Anja har været forstander på Rødding Højskole, til at holde foredrag i kirkecentret i Nykøbing tirsdag aften 22. oktober. Aftenen er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Rødding Højskole var den første i det nuværende Danmark, dengang Slesvig, og i høj grad rejst til forsvar for det danske sprog i grænselandet - og den regnes dermed også som den første folkehøjskole i hele verden. Da Rødding ved fredsslutningen 1864 kom til at ligge i Tyskland, var skolen lukket en kort tid, men genåbnede, selv om den oprindelige aktivitet 1865 flyttede til den nyoprettede Askov Højskole lige nord for kongeågrænsen.

Foredraget handler om højskolebevægelsens opståen og om Grundtvigs skoletanker, som i høj grad inspirerede Christian Flor, som var ophavsmanden bag Rødding Højskole og dens forstander 1845-65. Fortællingen om højskolebevægelsen er samtidig en fortælling om det moderne Danmark, da højskolerne er tæt forbundet med Danmarks politiske, økonomiske og åndelige udvikling, ikke mindst andelsbevægelsen og landbrugets store omstilling i anden halvdel af 1800-tallet. På den baggrund giver Rødding-forstanderen endelig sit bud på højskolens berettigelse anno 2019 - dette som et oplæg til en debat, hvor han også inddrager en analyse af den danske ungdomskultur og af, hvad det er for et Danmark, de unge skal ud at virke i.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...