Gennem det seneste år har der været et øget fokus på drikkevandskvaliteten i Danmark, således også i Morsø Kommune. Der er en generel nul-tolerance overfor pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet. Det kan dog ikke helt undgås, at der findes rester i vores grundvand. Så nultolerancen er en mere politisk holdning, som vi i Danmark stræber imod end en direkte sundhedsfaglig vurdering, da ingen kender de præcise langsigtede konsekvenser.

- Generelt ser det fornuftigt ud, og man kan være helt tryg ved at drikke vand fra hanerne på Mors, siger formand for Teknik og Miljøudvalget i Morsø Kommune, Meiner Nørgaard i en pressemeddelelse. I tilfældet med Solbjerg Vandværk indstiller vi til, at der gives dispensation, da læner vi os op af en vurdering af Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra 2017. Andre kommuner har fået midlertidige dispensationer til vandværker, som har haft koncentrationer, der lå betydeligt over det, der er fundet i Solbjerg, siger Meiner Nørgaard.

- Vi undersøger blandt andet i øjeblikket, om der kan være andre vandværker, der kan supplere med vand til Solbjergs forsyningsområde, for vi vil gerne være på den sikre side, og det skader jo ikke at gå med både livrem og seler, men vandet indebærer ikke nogen sundhedsmæssig risiko.

Foruden pesticider har der også været særligt fokus på indholdet af nitrat i drikkevandet. Der er ingen af de almene vandværker på Mors, der har nitratkoncentrationer over den gældende grænseværdi på 50 mg nitrat pr. liter vand.

Der er otte vandværker med koncentrationer over 10 mg nitrat pr. liter vand og tre vandværker har nitratkoncentrationer fra 17 til 41 mg/l.

- Der har været en del opmærksomhed omkring nitrat på det seneste, og derfor er det godt, at vi fortsat kan konstatere, at alle vores vandværker holder sig inden for grænseværdierne. Vi følger naturligvis med, så vi kan sikre godt vand til alle på Mors, siger Meiner Nørgaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...