Foreløbig har regionsrådets forretningsudvalg en ramme på 50 mio. kr.

NORDJYLLAND: Region Nordjylland sætter nu gang i byggerier, foreløbig inden for en ramme af 50 mio. kr., fremgår det af en pressemeddelelse fra Regionshuset i Aalborg. Der er politisk opbakning til at fremskynde de regionale bygge- og renoveringsprojekter, i og med regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om, at anlægsloftet er sat ud af kraft i 2020.

- Fællesnævneren er, at det skal være opgaver afgrænset til at kunne sættes i gang med relativt kort varsel og være afsluttet i år. Overordnet vil vi gerne bidrage til at holde gang i byggeriet og dermed samfundsøkonomien og nordjyske arbejdspladser med gode og fornuftige projekter, som skulle have været udført på et senere tidspunkt alligevel, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Regionsrådets forretningsudvalg har fået bemyndigelse af regionsrådet til at udpege projekter, som kan fremrykkes under coronakrisen og sættes i gang i år:

- Vi kigger bl.a. på nogle projekter med oprettelse af ekstra sengepladser og en træningshal hos Psykiatrien i Brønderslev, men vi er også ved at undersøge andre muligheder, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Desuden skal regionens samlede masse af bygninger løbende renoveres og levetidsforlænges. F.eks. skal vinduer skiftes og vedligeholdes, ligesom forbedringer inden for arbejdsmiljø og klimatiltag vil kunne være opgaver, der sættes i gang i 2020.

Anlægsloftet omfatter alle de udgifter, som kommuner og regioner har til byggeri og renoveringer. I år var beløbet fastsat til 19,1 mia. kr. på landsplan, men den begrænsning er altså fjernet.

I forvejen har Region Nordjylland sammen med de fire øvrige regioner i landet besluttet at fremrykke betalinger til virksomheder, der udfører opgaver for dem under coronakrisen, fremgår det.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...