Som opfølgning til Sundsøre Lokalhistorisk Kalender 2019 er der nu lavet en udstilling med tekster og billeder fra kalenderen, som kan ses i Købmandsgården i Thorum pr. Roslev.

Postvæsenets historie starter i 1624, hvor der ifølge Chr. 4.s ”Forordning om Postbude” skulle oprettes to postkontorer, nemlig i København og i Kolding. De øvrige poststationer langs postruten skulle etableres af byernes borgmestre og råd. Ruten København-Hamburg betjentes af postryttere.

Fra 1653 til 1711 var postvæsenet privatiseret. Poul von Klingenberg reorganiserede og effektiviserede som ”Generalpostmester” 1653 det i 1624 oprettede postvæsen. Han var storgodsejer, bl.a. 1670 ejer af Højris på Mors, hvor han døde 1690.

Efter 1711 udnævntes postmestre langs hovedruten. Fra ”Hovedpostkontorene” fragtedes posten som private forsendelser. Her lå et mindre antal ”Bipostkontorer”.

1850 opdeltes posthuse i tre kategorier: 1. Postkontorer, 2. Postekspeditioner, og 3. Brevsamlingssteder – især til betjening af landbefolkningen.

Til- og fra København kom posten med damper til havnebyerne og fordeltes med diligence-posten videre til købstæderne, hvor postmesteren afventede, at landbefolkningen selv afhentede de tilgåede postforsendelser.

Det var så de private sognebudes opgave at forhøre sig på postkontoret, om der var breve til hans kunder – og aflevere, hvad kunderne havde givet ham med til videre forsendelse med postvæsenet.

1848/49 mente man i postvæsenet, at der skulle oprettes en del brevsamlingssteder, hvor sognebuddet kunne afhente og aflevere posten.

Fra 1860 ansatte postvæsenet de første landpostbude, som udgik fra et postkontor bestemte dage til de landsbyer, hvor hans faste samlingssteder lå – kroen, købmanden, bageren – eller et andet centralt sted for afhentning og aflevering af post. Efterhånden oprettedes flere faste samlingssteder og flere faste ruter.

Postvæsenet på landet med direkte omdeling af befolkningens postforsendelser indførtes i 1876 – med ansættelse af faste landpostbude på bestemte ruter. Landposten medbragte naturligvis den nødvendige porto i form af frimærker.

I forbindelse med åbning af jernbanen Skive-Glyngøre 15.3.1884 oprettedes et brevsamlingssted i Roslev under postkontoret i Skive. 1887 forandret til postekspedition.

I brev til sønnen, der var lærer i Stubbekøbing skrev lærer H.C. Strandgaard i Selde ”Tirsdag den 13. Maj. I morgen skal banen altså åbnes, og fra i overmorgen begynder den regelmæssige drift. Fra den dag ophører så dagvognsruten til Skive. Møibæk overtager ruten Roslev-Fursund, men Kjeldsen bliver ved. Vi kan hver dag høre toget fløjte. I dag kunne jeg endog høre den i skolen”.

I samme brev skriver Strandgaard, at posten nu skal udgå fra Roslev ”og hertil” kl. 8 om morgenen – ”altså 1 time før det egentlige morgentog kan være der”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...