Man har til torsdag 10. december til at indgive kommentarer til kommunen om fremtiden for de 7,5 hektar på Refshammer

NYKØBING: I håb om en større biodiversitet nær Nykøbing Mors vil Morsø Kommune nu igangsætte et stort græsningsprojekt langs kysten ved Refshammer. Projektet omfatter et areal på 7,5 hektar samt udsættelsen af 7-10 stykker kvæg. Naturarbejder og biolog for projektet, Olivier Vryens fortæller:

- Arealet vil blive slået sammen med en nærliggende dyrefold, som ligger lige syd for arealet. Dermed vil der I alt være et areal på ca. 11 hektar. Afgræsningen vil foregå i perioden marts til november.

Der vil grundet projektets varighed ikke blive konstrueret et læskur til kreaturerne, da det er varmt nok til, at kreaturene kan sove udendørs. Dertil er der på de i alt 11 hektar eksisterende skovbevoksninger med tilpas læ, oplyser Olivier Vryens.

Trods græsningen vil der stadig være åbent for færdsel i området - dog vil Morsø Kommune tage hensyn til kreaturernes tilstedeværelse og placere små færiste og klaplåger. Der vil som følge af lave græsningstryk og de 7-10 stykker kvæg på arealet fortsat være megen plads til rekreative aktiviteter, lover han.

Formålet med projektet er at sikre en lysåben naturtilstand på strandengen og forbedrede vilkår for biodiversiteten, idet græsningen vil tilgodese bl.a. buske, træer samt diverse dyre- og plantearter.

Morsø Kommune håber, at man allerede i maj 2021 vil kunne sætte kreaturerne ud på arealerne.

Fremtidsudsigterne for området er som en mosaik. Her er det meningen, at området skal gøres til en lysåben strandeng, der også huser ellesump samt lavvandede søer. Dertil kommer, at området kan have en rekreativ værdi for borgerne i Nykøbing som et bynært naturområde.

Hvis man har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med græsningsprojektet, kan man kontakte Morsø Kommune. Eventuelle høringssvar skal være kommunen i hænde senest torsdag 10. december.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...