Et af de ”hotte” emner er hel eller delvis lukning af kirker, siger provst Mette Moesgaard Jørgensen, hvis provsti er udpeget som pilotprojekt

THY-MORS: I år er der menighedsrådsvalg i folkekirken, og efter de ny regler skal der i alle sogne eller valgdistrikter holdes et orienteringsmøde, som Kirkeministeriet nu har udsat til tirsdag 9. juni, mens selve valget foregår som fredsvalg på en valgforsamling tirsdag 15 september eller i tilfælde af kampvalg (afstemningsvalg) tirsdag 17. november. Orienteringsmøderne skal være indkaldt senet tirsdag 19. maj.

Man har også forlænget fristen for beslutning om og indberetning af en ændret struktur gennem oprettelse af ny fælles menighedsråd, ændring af fælles menighedsråd eller opløsning af fælles menighedsråd til søndag 19. april, fremgår det.

Et af de ”hotte” emner op til dette års menighedsrådsvalg handler om hel eller delvis lukning af kirker:

- Det er en problematik, vi er nødt til at forholde os til, siger Mette Moesgaard Jørgensen, Nykøbing Mors, provst i Morsø Provsti og konstitueret provst i Thisted Provsti:

- Det kommer ikke på tale at rive kirker ned, men vi må prøve at få en dialog i gang med alle parter, siger Mette Moesgaard Jørgensen, der fortæller, at Morsø Provsti er udpeget som et af de fire pilotprojekter, biskopperne har igangsat med nedsættelsen af en arbejdsgruppe:

- Arbejdsgruppen skal sammen med Nationalmuseet arbejde med en kategorisering af middelalderkirkerne, så de kan få “differentieret vedligehold”. Dér skal vi forholde os til, forklarer hun videre og tilføjer:

- Men nu er det jo sådan, at alle middelalder kirker er fredet, og så er der kirkegården uden om dem.

Det hele handler jo sådan set om økonomi:

- Alle kirker skal vedligeholdes, og pengene skal - uanset brug - findes i samme kasse. Det mest ekstreme ville være at fjerne orglet og alt træinventar, måske sætte det på et fælles magasin, for at spare opvarmningen. Men opbevaringen skal så betales. Man kan også tale om ”nøglekirker”, altså hvor man kan låne en nøgle til kirken, eller ”lejlighedskirker”, f.eks. til bryllupper, og så må vi tale om, hvordan kirker måske i højere grad kan bruges som mødesteder, siger Mette Moesgaard Jørgensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...