På grund af coronakrisen har den lille sparekasse været nødt til at aflyse sit årlige garantmøde. Men valget til repræsentantskabet gennemføres via brevstemmer

MORS: ” En usædvanlig situation kræver usædvanlige løsninger.”

Sådan skriver Frøslev-Mollerup Sparekasse i et brev til sine garanter. På grund af den allestedsnærværende coronakrise har sparekassen været tvunget til at aflyse sit garantmøde, og i denne situation har pengeinstituttet nu iværksat en nødplan, der skal sikre, at man alligevel kan gennemføre valget til repræsentantskabet.

I brevet til garanterne skriver direktør Frank Bertelsen således:

” Alle stemmeberettigede garanter vil i løbet af få dage modtage stemmeseddel samt ark med præsentation af de opstillede kandidater. Efter samme model som på garantmødet, kan hver enkelt garant herefter afkrydse de (opstillede) personer man ønsker at tildele sin stemme.

Der kan stemmes på op til 7 personer. Afkrydses flere end 7 personer er stemmesedlen ugyldig. Der må gerne afkrydses ved færre end 7 personer.

Stemmesedlen skal afleveres i sparekassens postkasse i enten Frøslev eller Nykøbing. Stemmesedlen skal være afleveret senest torsdag d. 26. marts kl. 17.00. Postkassen i Frøslev er ved pengeautomaten, i Nykøbing er den i gågaden ved døgnboksen.

Stemmeoptælling vil foregå umiddelbart herefter af betroede medarbejdere fra sparekassen i overværelse af sparekassens formand, næstformand og formanden for revisionsudvalget. Resultatet vil i løbet af uge 14 blive offentliggjort på elektroniske platforme og ved kontakt til alle opstillede.

Vi håber på forståelse for den valgte løsning, og vi vil gerne opfordre til, at du som garant vil benytte dig af din demokratiske ret til at afgive stemme.

Årsrapport og formandens beretning vil blive lagt på hjemmesiden.”

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...