Valgplakater skal tages ned senest 13. juni Normalt skal valgplakater tages ned 8 dage efter et valg, men da Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget ligger så tæt på hinanden, er der givet dispensation, så de kan nedtages samtidig.

- Vi er opmærksomme på, at der i disse uger arbejdes på højtryk i det politiske bagland, så fra kommunal side, er vi indforstået med, at EU-kandidaternes valgplakater tages ned samtidig med folketingskandidaternes plakater. Det vil sige senest den 13. juni, fortæller Pia Thybo, som er valgkoordinator i Morsø Kommune.

Det er vejlovens § 85, som regulerer, hvad vejmyndigheden kan, herunder hvilke reaktionsmuligheder der er. Så længe vejmyndigheden ikke optræder ansvarspådragende og holder sig inden for loven, kan vejmyndigheden skønne, hvilke ressourcer og reaktionstider den i øvrigt vil sætte ind på sagen.

Kommunen følger Vejdirektoratets beslutning, som har oplyst, at de er indforstået med, at der ikke tages valgplakater ned på statsvejene før 8 dage efter folketingsvalget – hvilket også omfatter plakater til Europa-Parlamentsvalget.

Partiforeningernes ansvar Det er partiforeningerne, som har ansvaret for at tage valgplakaterne ned. Hvis plakaterne ikke bliver taget ned senest den 13. juni, kan kommunen tage dem ned, og der blive sendt en regning til partiforeningerne for den tid, som er brugt på arbejdet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...