Kommunen sponserer to forskellige frøblandinger til lodsejerne

MORS: Under overskriften ”Vær med til at skabe mere liv på Mors” får alle lodsejere nu mulighed for at få udleveret frø til blomster-og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune, fremgår det af en pressemeddelelse fra Landbo Limfjord, der fortæller, at kommunen har sponseret frøene. Udleveringen varetages af hhv. Landbo Thy i Silstrup og Landbo Limfjord i Skive:

- Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, og skaber øget naturværdi, så her er alletiders mulighed for at sprede lidt mere liv - og farver på Mors, siger Søren Jepsen, der er planteavlskonsulent hos Landbo Limfjord.

VIdere i pressemeddelelsen hedder det, at vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejerne kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften af sine marker, ligesom de kan lave flerårige tiltag og derved forbedre leveforholdene for dyr og insekter. Med vildt- og bivenlige tiltag kan man få mere ud af de ikke rentable arealer og måske få flere bestøvende insekter.

Man kan vælge mellem to blandinger, hhv. en etårig blanding med ca. 15 arter af halvhøje sommerblomster og en flerårig øko-vildt- og bivenlig blanding. Et kilo frø rækker til 1000 kvadratmeter eller 500 meter bræmme på to meter. Striberne er typisk en-tre meter brede, men man kan også udså dem i et hjørne, som ellers ikke har særlig stor dyrkningsmæssig værdi, fremgår det.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...