forebyggelse: Tanja Gudiksen, Limfjordsteatret og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest i nytænkning

Limfjordsteatret, autoriseret stressrådgiver Tanja Gudiksen og Arbejdsmiljø Center Midt-Vest indgår samarbejde om udbredelse af en nytænkende metode til stresshåndtering og forebyggelse på arbejdspladser. Metoden har Limfjordsteatret og Tanja Gudiksen udviklet i fællesskab over de sidste par år. Konceptet finder den lokale arbejdsmiljørådgiver, Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, så spændende, at man netop har indgået et samarbejde om at udbrede anvendelsen lokalt.

- Jeg lagde allerede mærke til konceptet, da jeg arbejdede som tovholder for erhvervsnetværkene i Salling, begynder adm. direktør for Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, Thomas Rosenkrands. ’Siden da er konceptet blevet videreudviklet, og jeg er endt i en virksomhed, hvor vi blandt andet hjælper virksomheder med stress. Og da dette koncept er et relevant supplement til vores øvrige stress-tilbud, behøvede jeg ikke megen betænkningstid, da Tanja Gudiksen foreslog et samarbejde.

Limfjordsteatret og Tanja Gudiksens koncept har overskriften ’Stress er alles ansvar – og ingens skyld’. Seminaret er en kobling mellem scenekunst, faglige input og dialog og er bygget op i to dele. Det starter med et oplæg, som består af dels en kort forestilling leveret af en skuespiller fra Limfjordsteatret og dels et kort oplæg om stress, leveret af Tanja Gudiksen. Herefter åbnes der op for den videre dialog med deltagerne, hvor fokus er på: Hvordan får vi skabt en sund kultur på arbejdspladsen, hvor både medarbejder og organisation bliver langtidsholdbare? Og hvordan passer vi på arbejdspladsen og hinanden?

- Det er vores erfaring, at kombinationen af scenekunst, de faglige oplæg og dialogdelen gør seminaret nærværende og konkret, uden at det bliver intimiderende, netop fordi vi med scenekunsten får et fælles tredje at tale ud fra. Denne kombination har vi fået rigtig god respons på, forklarer Tanja Gudiksen.

Hun forklarer uddybende, at der i dialogen opstartes en proces med fokus på det fælles ansvar i forhold en sund kultur og med konkrete stressforebyggende tiltag. Processen er med andre ord allerede i gang og arbejdspladsen har en handleplan, når de går ud af døren efter seminaret. Det er vigtigt for Tanja Gudiksen at fremhæve, at der ikke peges fingre eller placeres skyld.

- Vi søger efter en fælles løsning på en fælles opgave. For både medarbejdere og arbejdsplads har et ansvar i at løfte denne vigtige opgave. Et ansvar der løftes i fællesskab. Det er det, vi skaber rammerne for med seminaret, fastslår Tanja Gudiksen.

Thomas Rosenkrands oplyser supplerende, at Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest i første omgang vil tilbyde det nye koncept til medlemmerne af det kommende arbejdsmiljønetværk, og at han glæder sig til første ’forestilling’, som bliver i december.

Hver femte, der bliver syg af stress risikerer at miste sit job. Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Dagligt er 35.000 danskere sygemeldt på grund af stressrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle områder i arbejdsmiljøet. Centret har bred erfaring med arbejdsmiljø siden 1979 og har specialistviden inden for alle brancher.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...