Efter at man måtte aflyse sidste del af forårssæsonens program på grund af coronakrisen, er Folkeuniversitetet på Mors nu ved at være klar med sit efterårsprogram

MORS: - Der er en tid - også efter coronakrisen, siger Erling Have, formand for Folkeuniversitetet på Mors, og den gør man nu klar til, efter at man måtte aflyse det resterende forårsprogram for 2019-20. Nu gælder det et varieret program for efteråret, hvor man satser på at kunne starte i september, hvis det er muligt og tilladt.

Efterårsprogrammet består af otte forelæsninger, hvor man denne gang har lagt vægt på Mors’ tilknytning til Limfjorden, oplyser formanden.

Emner er den voldsomme stormflod, der ramte det nordvestlige Jylland 1825, og som betød, at Nordsøen gennembrød Agger Tange, hvilket ændrede livet ved fjorden. Og så er der jo det med, at da Danmark sidst i 1800-tallet indførte nationaltid - Gudhjem-tiden ligesom Sverige - kom denne først i brug på Mors syv år senere.

Limfjordsforfattere

Så er der tre forelæsninger om ”Det folkelige gennembrud” belyst gennem limfjordsforfatterne, herunder Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg samt søskendeparret Thit Jensen og Johannes V. Jensen.

Et emne, der blev udsat i foråret, kommer med i efteråret, nemlig i samarbejde med Slægtshistorisk Forening en forelæsning om ejendomshistorie fra 1844 til omkring 1930.

Den store kærlighed

Det næstsidste foredrag handler om Kærlighedens kulturhistorie, og det hedder i en omtale af emnet:

”I dag er der almindelig enighed om, at den store kærlighed er noget, man skal have. Omsorg, fortrolighed, stærke, varme følelser fra ét særligt udvalgt livsvidne. Den eneste ene. Det er en slags menneskeret. Men hvor kommer denne kærlighedsdrøm fra, og hvordan har den forandret sig gennem tiden? Og hvordan har drømmen det i det i dag, side om side med eksistentiel ensomhed og høje skilsmisserater?”

Forelæseren er her relationshistoriker Katrine Frøkjær Baunvig, der er leder af center for Grundtvig-forskning ved Aarhus Universitet. Hun har familiemæssige rødder på Mors, idet hendes mor er Anne-Jette Bak og hendes far Torben Frøkjær Jacobsen, som begge er opvokset på øen. Anne-Jettes mor og Katrines mormor er Ellen Bak, der i mange år var ansat på Morsø Folkeblad.

Slægtshistorie

Endelig er der så forelæsningen ”Ved jorden at blive”, som er en slægtsfortælling, der relaterer sig til forandringer i samfundet, som de skete i de vestjyske sogne og på Mors - ligesom i det øvrige Danmark”. Det sker igennem en fortælling om otte generationers liv.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...