Repræsentantskabsvalget har fundet selv, selv om garantmødet torsdag 26. marts måtte aflyses

Der skulle torsdag 26. marts have været repræsentantskabsmøde i Frøslev-Mollerup Sparekasse, men det måtte aflyses på grund af covid-19-krisen. Samme dag modtog sparekassens garanter den rente på 3,75 pct., som blev resultatet af 2019-regnskabet.

Valget til repræsentantskabet har fundet sted ved, at garanterne har kunnet indlevere deres stemmeseddel i sparekassen.

Den takker alle, hedder det i en pressemeddelelse, som på denne måde har vist interesse for sparekassen, selv om situationen omkring valget har været meget speciel.

Mandag eftermiddag 30. marts blev stemmerne til valget af repræsentantskabsmedlemmer så talt op af tre udvalgte medlemmer af bestyrelsen - Hans Bak, Henrik Bruun og Poul Furbo - sammen med tre medarbejdere fra sparekassen - René Rasmussen, Lars Rolighed Andersen og Maria Nederby. Ca. 400 garanter havde stemt og der blev dermed afgivet 20.000 stemmer. Til sammenligning var der i fjor ca. 18.500 afgivne stemmer.

Der skulle vælges syv personer. Ni var på valg, men to - Lars Riis og Allan Olsen - havde valgt ikke at genopstille.

Der var genvalg til Annette Bull Ladefoged, Tæbring, Ejvind Overgaard, Centrum, Poul B. Petersen, Nykøbing, Ditte Snedker, Nykøbing, og Helle Thøgersen, Syd Tødsø, mens der var nyvalg til Tove Bjerregaard, Mollerup, og Michael Hansen, Nykøbing. Af de opstillede kandidater blev Michael Frederiksen, Nordsalling, og Christine Bak Madsen, Tødsø, ikke valgt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...