Den tyske værnemagts kæmpemæssige Atlantvolds-fæstningsbyggeri ved Vestkysten trak folk, aktiviteter og økonomi til Nordvestjylland

HELTBORG: I anledning af, at der skærtorsdag morgen 9. april er gået 80 år, siden tyske tropper besatte Danmark, og tirsdag 5. maj er gået 75 år, siden samme tyske besættelsesmagt kapitulerede til De Allierede, har Museum Thy her i foråret arrangeret tre foredragsaftener om besættelsesårene 1940-45, også kendt som ”de fem forbandede år”.

Det første foredrag holdes på Heltborg Museum torsdag aften 27. februar, hvor historiker og arkivar Orla Poulsen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, fortæller om, hvordan Besættelsen påvirkede Thy. Den tyske værnemagt var massivt til stede på egnen, og dens fæstningsbyggeriet ved havet trak yderligere folk og aktiviteter - og dermed økonomi - til egnen. Alligevel bevarede Thisted sin position som det mindst nazistiske amt i hele landet. Til gengæld kom den organiserede modstandsbevægelse sent i gang, selv om koncentrationen af tyske tropper allerede i de første besættelsesår gav anledning til en række episoder mellem danskere og besættelsesmagten. Orla Poulsen udgav 1982 sammen med kollegaen Knud Holch Andersen bogen ”Krigsværk”, som siden har været standardværket om besættelsestiden i det daværende Thisted Amt, som dækkede Vester Hanherred, Thy, Thyholm og Mors.

De to senere foredrag holdes i museets foredragssal i Jernbanegade i Thisted. Torsdag 19. marts taler Michael Christensen fra Holstebro Museum om de tyske troppers hjemmarch i maj 1945, og torsdag 26. marts fortæller John V. Jensen fra Vardemuseerne om fjernelsen af de 1,3 mio. landminer, værnemagten havde udlagt og efterladt i Danmark, især ved den jyske vestkyst.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...