Lødderup Kirke lytter efter Apostlen Paulus, der i et brev til menigheden i Rom skriver, at troen kommer af det, der høres.

- Det lyder jo nemlig meget godt, men hvad så, hvis det kniber med at høre? lyder det fra Steen Sunesen, sognepræst i Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding og kontaktpræst for hørehæmmede.

Lødderup Kirke afholder søndag 10. marts gudstjeneste ved Steen Sunesen i samarbejde med landsdelspræst Søren Skov Johansen fra Vejle. Gudstjenesten vil blive tekstet på storskærm, og der anvendes teleslynge og højtaler. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstuen bag kirken.

- Jeg har efterhånden været præst her på øen i fem år, og jeg erindrer ikke, at der har været en sådan gudstjeneste på Mors, siger Steen Sunesen, der gerne modtager tilmeldinger til frokostdelen.

Han er netop blevet kontaktpræst for hørehæmmede i Morsø Provsti, og som sådan er det fremover hans ansvar at tilrettelægge gudstjenester, der tager hensyn til hørehæmmedes udfordringer.

Og, som Paulus siger, troen kommer af det, der høres.

- Derfor er det en nødvendig opgave, fastslår Steen Sunesen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...