fremtiden: Kommunen beder om input

Hvordan skal Mors være i år 2030? Hvilket samfund ønsker vi? Hvad og hvem skal vi fokusere på, og hvordan skal vi prioritere? Det er nogle af de mange spørgsmål, som Morsø Kommune søger input til på borgermødet d. 6. maj kl. 16:30 i Musikværket. På mødet præsenteres også den foreløbige vision for fremtidens Mors.

I foråret er der blevet igangsat en udviklingsplan 2030 – kaldet Fælles om Mors, som skal være med til at sætte retningen for kommunalbestyrelsens fremtidige arbejde og sikre at Mors fortsætter i en positiv udvikling.

- Vi lægger stor vægt på involvering af alle – fra unge til ældre - i tilblivelsen af planen, da det er vores fælles samfund, vi planlægger for. Jeg er sikker på, at vi får den bedste plan ved at opsøge og lytte til engagerede morsingboere og andre relevante personer. Vores motto er jo ”sammen er vi bedst”, og det er jeg sikker på også gælder i dette stykke arbejde med den fremtidige retning for Mors. Så jeg håber, at rigtig mange morsingboere vil komme og bidrage med deres input og vinkler på Mors i år 2030, fortæller Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen er enig og tilføjer:

- I 2014 stod vi nærmest på en brændende platform, økonomisk og organisatorisk. Derfor igangsatte vi Serviceplan 2020, som det er lykkedes os at komme i mål med. Den proces har skabt et solidt fundament for, at vi nu tillade os tænke langsigtet og skabe en udviklingsplan for de næste 10 år.

Som navnet indikerer, så er det hensigten, at udviklingen af Fælles om Mors sker i en åben proces, hvor morsingboere, virksomheder, politikere, og andre relevante interessenter bliver hørt for at kvalificere udviklingsplan 2030.

For at konkretisere retningen i Fælles om Mors er der indledningsvist foretaget interviews med borgere, erhvervsdrivende, iværksættere og andre interessenter. Deres input er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen til at kvalificere visionen for det fremtidige Morsø Kommune. Formålet med borgermødet er derfor også at præsentere visionen, fortælle om processen og lytte til alles input.

Planen er, at Fælles om Mors bliver et konkret, strategisk værktøj, der ensretter det fremadrettede arbejde mod en kommune, hvor vi sammen er med til at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde. Der er ingen tilmelding til borgermødet, og alle er velkomne. Dørene er åbne under hele arrangementet. Der vil være forplejning og øl/vand under mødet.

Den kommende proces

• 6/5: Borgermøde, Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors

• 3/6: Borgermesse, Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors

• 5/8 - 9/9: Første politiske behandling

• 10/9 - 5/11: Offentlig høring

• 11/11 – 1/12: Anden politiske behandling

• 4/12: Offentliggørelse af Fælles om Mors – udviklingsplan 2030.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...