Der var allerede om natten udlagt søminer, for tyskerne ville spærre indsejlingen til Skagerrak, så Tyskland fik fuld kontrol over farvandet

HANSTHOLM: 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark:

”På Hanstholm mærkede man, at noget særligt og uhyggeligt var på spil ved, at holmen fra morgenstunden uafbrudt blev overfløjet af flyvemaskiner, der var på vej mod Norge. Der var tæt tåge, så man kunne ikke se, blot høre de store maskiner.

Ved middagstid begyndte det at klare op, så man kunne se de store fly med sorte kors malet på vingerne. På det tidspunkt havde man allerede gennem radioen fået at vide, hvad der var sket, og hørt de opråb, der kom fra regeringen og kong Christian X, om at Danmarks befolkning skulle forholde sig i ro.”

Det skriver museumsinspektør og besættelsestidshistoriker Jens Andersen, Museum Thy og Bunkermuseum Hanstholm, i en større artikel i NORDJYSKE i dag, skærtorsdag, på 80-års-dagen for den tyske besættelse af Danmark.

FAKTA

Besættelsen 9. april 1940

Ved 04-tiden tirsdag morgen 9. april 1940 startede den tyske besættelse af Danmark.

Landtropper overskred grænsen til Sønderjylland, tyske fly var i luften over Danmark, og tyske marinefartøjer var i de vigtigste danske havne.

Kl. 06 kapitulerede den danske konge og regering.

Han fortæller videre, at man snart opdagede, at Hanstholm havde en særlig plads i den tyske planlægning. Redaktør Clemmen Brunsgaard fra Thisted Social-Demokrat noterede således 10. april: ”Transporterne af tyske soldater og materiel fortsattes i dag fra tidlig morgen og vedvarende hele dagen. Strømmen er i dag for en stor del gået mod Hansted, hvor der øjensynlig skal anlægges en befæstning med henblik på et muligt engelsk landgangsforsøg ved havneanlægget”.

Men, skriver Jens Andersen, redaktøren var naturligvis ikke indviet i de tyske planer, så hans tolkning af tyskernes hensigt i Hanstholm var ikke helt rigtig: ”Kanonerne skulle nemlig ikke blot forsvare Hanstholm mod en landgang, men skulle være med til at afspærre indsejlingen til Skagerrak, så Tyskland fik fuld kontrol med farvandet. Allerede natten op til Besættelsen havde tyskerne udlagt de første søminer i omfattende minespærring mellem Hanstholm og Kristiansand. Inde under kysten ved Hanstholm var der en gennemsejlingsåbning uden miner, som tyske skibe kunne sejle igennem, og den åbning skulle kanonerne på landjorden bevogte.”

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...