morsø gymnasium: Tanker om livets skrøbelighed og menneskets overmod

Kaj Smedemark, der var elev på Morsø Gymnasium fra 1965-68, har netop udgivet ”Vandplaneten”, der er en digtsamling om livets skrøbelighed og menneskeligt overmod. Det centrale digt i samlingen skildrer Universets skabelse og udviklingen af Jordens eventyrlige liv af planter og dyr frem til den tankeløse selvforgiftning af den tynde livshinde omkring Jorden, vi er fuldstændig afhængige af. Jorden er en vandplanet med en ganske særlig temperatur, der tillader flydende vand, som er forudsætningen for liv.

Det centrale digt i Vandplaneten er skrevet i foråret 2019 under indtryk af den intense debat om klimaændringer, fald i biodiversitet, mangel på bæredygtigt levevis og fravær af bevidsthed om Jorden som et sart, lukket økosystem. Digtet er en sonetkrans med 15 sonetter. En sonet er en rimet digt på 14 linjer, der er sammensat af to strofer på fire linjer og to strofer på tre linjer. Sonetterne er indbyrdes forbundne i en krans, idet hver sonets afsluttende linje er åbningslinjen i den næste sonet, bortset fra den 15. sonet, ”mestersonetten”, der er komponeret af de 14 forudgående førstelinjer.

Vi forestiller os, at mennesket har særlig højt udviklet hukommelse og intelligens som ophav til en mirakuløs åndelig verden med fænomener som følelser, bevidsthed, sprog og empati. Men rækker det til at anerkende og respektere naturens indbyggede millionårige viden om bæredygtigt liv? Vi opvarmer nu planeten med udledning af drivhusgasser, og digtene i Vandplaneten appellerer til en langt mere skånsom omgang med naturen. I den sidste sonet, ”mestersonetten”, opsummeres kransen til en højere enhed med tvivl og håb om, at der bliver taget vare på Jordens sårbare økosystemer.

De øvrige digte i samlingen er kortere tekster om naturoplevelser, håb og livsmod. Det er sangbare tekster, hvoraf der til nogle er skrevet melodier, bl.a. en morgensang og en skolesang om livsmod til Midtals Friskoles jubilæum. Digtsamlingen er forsynet med et noteafsnit til uddybning af diverse naturfænomener.

Kaj Smedemark kom fra Durup og rejste med tog og færge fra Glyngøre til Nykøbing for at gå på gymnasiet, der dengang underviste 6 dage om ugen. Han uddannede sig til biolog, ikke mindst med inspiration fra gymnasielektor Peter Bancke. Kaj Smedemark har skrevet om gymnasietiden i erindringsbogen ”Tag lyset med 2” (BoD, 2018). Han var i mange år højskolelærer på Danebod Højskole på Als og senere seminarielektor ved University College Syd i Haderslev og Esbjerg, hvor han underviste i biologi og natur/teknik. De mange år som underviser resulterede i en bog om en fri skoles pædagogik: ”Læringens biologi og undervisning der virker” (Forlaget KLIM, 2014). Kaj Smedemark bor nu på Als og arbejder som grafiker og forfatter.

”Vandplaneten” er udkommet på forlaget BoD/gaiagrafica og fås både som hardback og som e-bog.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...